Klijenti i istaknuti radovi

Reference - izdvojeni radovi

Neki od najistaknutijih radova za mnogobrojne klijente iz različitih poslovnih područja.

Neke od referenci realizirane su u sklopu ranije registrirane dopunske djelatnosti FOCUS, Vl. Vedran Skočibušić sa sjedištem u Travniku, u razdoblju od 2013. god 2017. godine.

IMATE INTERES ZA SURADNJU?

Želite dosegnuti do znatno većeg broja klijenata i na pravi način predstaviti svoje proizvode i usluge? Budimo partneri!